Nacházíte se na stránce: www.zajmovekrouzky.cz / Praha 4 / Zdravotnický kroužek / KP Zdravověda - HMZ II.stupeň

KP Zdravověda - HMZ II.stupeň

Kurz 1.pomoci Hlídka mladých zdravotníků je určen pro žáky a žákyně ZŠ, kteří si mohou své získané dovednosti vyzkoušet na jaře na soutěži HMZ. V pozdějším věku (min. po dovršení 15 let) mohou své znalosti a dovednosti rozšířit v kurzu ZZA (Zdravotník zotavovacích akcí). HMZ II je určen pro žáky(ně) 6.-9.tříd ZŠ či adekvátních ročníků osmiletého gymnázia (primy až kvarty).

V r.2016/2017 budeme v náhradních prostorech v nedaleké škole.

Kontakt
E-mail: klub.planina@seznam.cz
Web: www.klubplanina.cz