Nacházíte se na stránce: www.sportovnikrouzky.cz / Česká republika / Tenis / Kurzy tenisu-TC Tempo

Kurzy tenisu-TC Tempo

Tenisová škola TC Tempo nabízí tyto formy tenisové výuky. • Tenisová školička - minitenis • Individuální kurzy • Skupinové kurzy • Závodní tenis

Tenisová školička - minitenis • Tenisová školička je určena pro předškolní děti ve věku 3-6 let. Hlavním cílem tohoto kurzu je seznámení se hravou formou se základy tenisové techniky a rozvoj pohybových dovedností. Tréninky probíhají pod vedením zkušených trenérů, tak aby vzbudily u dětí zájem o tenis.

Individuální trénink • Tento kurz je určen pro hráče všech výkonnostních skupin (začínající, závodní a rekreační hráči) nezávisle na věku, kteří se chtějí rychleji zlepšit či odstranit špatné návyky z minulosti. Trénink je zaměřen na konkrétní potřeby hráče od techniky přes všeobecnou fyzicko/mentální přípravu hráče

Skupinový trénink • Skupinové tréninky jsou určeny pro děti a mládež ve věku 7-18 let. Hráči jsou podle svých časových možností rozřazeni do skupinek po 2 až 4 dětí na základě stejného věku a podobných tenisových dovedností. Kurz je vhodný pro všechny výkonnostní kategorie.

Závodní tenis • Cílem je vychovat hráče, kteří úspěšně reprezentují tenisový oddíl při mistrovských utkáních či při celostátních turnajích vedených Českým tenisovým svazem. Děti mohou hrát zápasy už od 6 let – kategorie minitenis, 8-9 let – kategorie babytenis a navázat na mladší žáky, starší žáky, dorost a dospělí.

Kontakt
E-mail: info@tempotenis.cz
Web: www.tempotenis.cz