Nacházíte se na stránce: www.sportovnikrouzky.cz / Ústí nad Labem / Jezdectví / Školička Westernového Ježdění

Školička Westernového Ježdění

Ve Školiče Westernového Ježdění: Rozvíjíme: nezávislost, sebedůvěru,sebepoznání, pocit zodpovědnosti za sebe, druhé i své prostředí,sebeovládání a empatii

Podporujeme: tvořivost, kritické a kreativní myšlení, cílevědomost, schopnost řešit problémy a spolupracovat s druhými , emoční růst, fyzický rozvoj, koncentraci a koordinaci

Pomáháme: dosáhnout plného potenciálu vašeho dítěte při respektování jeho individuality Klademe důraz nejen na to co vaše dítě dělá, ale především jak se u toho cítí, neboť věříme, že teprve tehdy ví, že je chápáno a otevírá se nové zkušenosti.Náš přístup k dětem je založen na vzájemném respektu, respektu k sobě samému a bezpodmínečném přijetí. Neboť pouze tehdy, jsem-li respektován a přijímán bez podmínek, mohu být sám sebou a mohu se stát vnitřně svobodným.Umožňujeme dětem poznat zvířata jako plnohodnotné bytosti zasluhující respekt a získat tak pozitivní vztah ke svému životnímu prostředí. V cílené práci s koňmi vidíme jedinečnou příležitost pro vaše děti, jak získat společensky prestižní dovednosti a hodnotný koníček, který mu umožní nejen naučit se dosahovat svých cílů, ale také překonávat sama sebe a stoupnout ve společenském žebříčku.

Školička probíhá každé úterý a pátek od 15:00 - 17:00

Kontakt
E-mail: foxridersranch@seznam.cz
Web: www.detiakone.cz