Nacházíte se na stránce: www.sportovnikrouzky.cz / Plzeň-město / Ostatní bojové sporty / Street Junior

Street Junior

Všeobecná sportovní příprava zaměřená na správný tělesný i duševní rozvoj. Důraz bude kladen na rozvoj pohybových schopností a dovedností. Všeobecná sportovní příprava pro děti nabízí smysluplné využití volného času pro děti od 5 do 12 let. Nenásilnou formou rozvíjíme všeobecné pohybové dovednosti dětí a snažíme se vštípit jim lásku ke sportu, potřebu se pravidelně hýbat a poskytnout jim dobrý pohybový základ, ze kterého budou moci v budoucnosti čerpat. Tréninky zaměřujeme na na rozvoj rychlosti, síly, vytrvalosti a obratnosti. Jejich součástí je běh, cvičení, cvičení s různými pomůckami, míčové a jiné hry.

Kontakt
E-mail: fitness@avalonfitness.cz
Web: www.avalonfitness.cz