Nacházíte se na stránce: www.sportovnikrouzky.cz / Česká republika / Cvičení / Všeobecná sportovní příprava

Všeobecná sportovní příprava

Pohyb je základní biologická potřeba každého člověka. Naše genetická výbava se za několik posledních tisíciletí příliš nezměnila, ovšem způsob života ano. Pohybu je v běžném denním režimu zapotřebí stále méně a to vede ke vzniku mnoha obtíží jako chronických bolesti zad, obezity, cukrovky a depresí. Tyto problémy, především obezita, se stále více dotýkají i těch nejmenších. Koho dneska nebolí záda z dlouhého sezení v zaměstnání? Řešení? Pohyb s rozumem! Nabídněme dětem možnost realizovat se v mnoha činnostech, nenucenou formou a pod odborným dohledem.

Při rozhodování, zda dáte své dítě na kroužek, nemusíte vybírat mezi jednotlivými sporty. Cílem kroužku je vyzkoušet si a zdokonalit se v co nejširším spektru pohybových činností. Příklad pro lepší představu: Lekce č. 1: atletika - děti se budou učit, jak správně technicky běhat. Lekce č. 2: sportovní hry - florbal. Lekce č. 3: cvičení s hudbou - nácvik krátké pohybové skladby, rozvoj kreativity dětí, smysl pro rytmus (zvláště u chlapců :). Lekce č. 4: gymnastika - kotoul, stojka, hvězda, přeskok, šplh. Lekce č. 5: sportovní hry - basketbal.

Kontakt
E-mail: veespecko@seznam,cz
Web: www.veespecko.webnode.cz