Nacházíte se na stránce: www.sportovnikrouzky.cz / Česká republika / Cvičení / Zdravá zádíčka

Zdravá zádíčka

Cvičení pro děti, které je vedené hravou a zajímavou formou podporuje a rozvíjí správné držení těla. Náplň lekcí: V lekcích se střídají dvě činnosti: 1.cvičení s Flexi-bary (kmitací pružná tyč pocházející z rehabilitace, více na www.flexi-bar.cz) a 2. klasické cviky na posílení mezilopatkových a břišních svalů. V obou činnnostech se jedná především o posílení zádového svalstva, preventivní a kompenzační cvičení pro správné držení těla a na koordinaci pohybu.

Vzhledem k rychlému růstu dětí a sedavému způsobu života jsou kurzy jsou vhodné pro všechny děti bez rozdílu fyzické kondice, pro sportující i úplné začátečníky.

A bonbónek pro děti nakonec: Navíc je každá lekce zakončena chvilkou kreslení se zaměření na rozvoj pravé mozkové hemisféry. Činnosti v lekcích mimo jiné zlepšují soustředění dětí, zklidňují hyperaktivní děti, mají velmi kladný vliv na děti s vývojovými vadami učení (jako je např. dyslexie, dysgrafie atd.), děti dosahují také pozoruhodného zlepšení v logopedické oblasti (zlepšení artikulace apod.).

Kontakt
E-mail: hana@acbrno.cz
Web: www.acbrno.cz